Utrustning

Zoom är YrkesAkademins verktyg för nätbaserade seminarier.

För att delta i ett seminarium behöver du en dator (bärbar eller stationär). Krav på prestanda är minst 4 GB i RAM, Dual Core 2Ghz eller mer (i3/i5/i7 eller motsvarande AMD).

Du behöver också tillgång till en internetuppkoppling (gärna fast/trådbunden) med en hastighet på minst 4 Mbit/s i båda riktningarna. Du kan mäta din hastighet på www.bredbandskollen.se

Observera att en trådlös anslutning eller mobilt bredband kan skapa problem med alltför varierande hastigheter. Följden kan bli hackande ljud och fördröjningar för alla deltagare i seminariet.

Du behöver även ett headset med en mikrofon, gärna med USB-anslutning. Att använda en inbyggd mikrofon i datorn är inte att rekommendera då det kan skapa ljudproblem för dig själv men också för andra deltagare.

Till sist behöver du ha en webbkamera, vilket alltid är obligatoriskt på kurserna.

För utförlig teknisk information och förslag på utrustning, besök https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux